26 خرداد 1399 - 22:18
محله کشاورزی

علت نامگذاری: در فرهنگ اسلامی توجه و عنایت خاصی به قشر کشاورز و کشاورزی وجود دارد. به منظور قدرشناسی و زنده نگه داشتن مقام ارزشمند این قشر عظیم زحمتکش در تولید و مهمتر از آن در استقلال کشور یکی از خیابان های اصلی شهر به نام این عزیزان، زینت بخش گردید. قرار گرفتن این خیابان در محدوده ای که زمین کشاورزی نیز قرار داشته و اداره کشاورزی نیز در این قسمت مستقر بوده با این نامگذاری در ارتباط می باشد. وجه تسمیه : در لغت به معنی دهقان، کشاورز، زراعت کننده می باشد. 1. امام صادق علیه السلام می فرماید: کشاورزان گنج های مردمند، بذر پاکیزه ای را می کارند که خداوند عزوجل خلق کرده است. مقام آنان در روز قیامت از همگان بهتر و قرب و منزلتشان از همه بیشتر ((مبارک)) خوانده می شوند. 2. حد فاصل این خیابان از ابتدای میدان ارتش تا ابتدای قائمیه می باشد. فرهنگ فارسی عمید، ص 830. 2.محمدی ری شهری، محمد: میزان الحکمه، جلد5، ص 2177


کد محتوا 12159