30 خرداد 1399 - 14:45
باغ فردوس

وجه­ تسميه­ ی اين محله اشاره به نام "عمارت فردوس" دارد. رفیعی مهرآبادی درباره‌ی عمارت فردوس و عمارت میهمان خانه می­ گوید: این دو ساختمان در حرمخانه­ ی صفویه در اصفهان واقع ­بوده و زنانی که از حرمسرای سلطنتی به­ شوهر می­ رفته­ اند در موقع ورود مجدد به حرمسرا در آن عمارت اقامت می­ کرده ­اند.(رفیعی مهرآبادی،93:1352).

وجه­ تسميه­ ی اين محله اشاره به نام "عمارت فردوس" دارد. رفیعی مهرآبادی درباره‌ی عمارت فردوس و عمارت میهمان خانه می­ گوید: این دو ساختمان در حرمخانه­ ی صفویه در اصفهان واقع ­بوده و زنانی که از حرمسرای سلطنتی به­ شوهر می­ رفته­ اند در موقع ورود مجدد به حرمسرا در آن عمارت اقامت می­ کرده ­اند.(رفیعی مهرآبادی،93:1352).

شاردن دراين ­باره چنين می ­نویسد: «... از سردر كه بگذريم از دور باغ­هايي مشاهده­ مي­ شود كه درختان انبوهي دارد و پس از طي يكصد و بيست پا،‌ چهار عمارت بزرگ بدون ديوار وجود دارد که فاصله­ ی هر يك از ديگري صد و پنجاه پا است. اولين را مهمانخانه مي ­نامند زيرا محل پذيرایي مهمانان زن است از قبيل زنان بزرگان كه براي ديدار شاهزاده­ خانم­ هاي خانواده­ ی سلطنتي كه ازدواج كرده ­اند و يا زنان و دختران زيبایي كه مي­ خواهند به شاه نشان­ دهند. دومين عمارت «فردوس» است» ( شاردن،85:1362).

 

منبع: رصدخانه فرهنگي اجتماعي اصفهان. (1395). شناسنامه فرهنگي اجتماعي محلات شهر اصفهان، فاز اول. اصفهان: انتشارات سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان.کد محتوا 12693

برچسب ها