90 درصد فاز دوم خیابان آزادگان (دستگرد) آزادسازی شده است.

احداث مجموعه ورزشی قائمیه ویژه ورزش های رزمی در منطقه 13

محمد شرفا، مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

احداث فاز دوم خیابان آزادگان (دستگرد) از درخواست های چندین ساله مردم دستگرد است که تا کنون با همکاری مردم، نود درصد خیابان آزادسازی شده است.

همچنین مجموعه ورزشی قائمیه ویژه ورزش های رزمی در منطقه احداث خواهد شد.کد محتوا 38587