ايمن سازي اتوبان شهيد اقارب پرست به زودي به پايان مي رسد

محمد شرفا مدير منطقه 13 شهرداري  اصفهان گفت : پروژه ايمن سازي اتوبان شهيد اقارب پرست تقريبا كامل شه است و در آن نيوجرسي هاي سيماني به طول يك هزار و 800 متر ايمن شسازي شده است . اين پروژه تا كنون پيشرفت 99 درصدي داشته و 10 ميليارد ريال اعتبار صرف اين طرح شده است.کد محتوا 29545