برگزاری ویژه برنامه ۳۷۰ رود بی پایان در منطقه ۱۳ با حضور اعضای شورای شهر ومسئولین محلی وتقدیر از ۱۲ خانواده شهید عملیات محرم در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان

برگزاری ویژه برنامه ۳۷۰ رود بی پایان در منطقه ۱۳ با حضور اعضای شورای شهر ومسئولین محلی وتقدیر از ۱۲ خانواده شهید عملیات محرم در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان به مناسبت ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار مردم در منطقه ۱۳

یادبود شهیدان محمد حسن وحید/سید علیرضا مختاری/عبدالمجید باقرزاده/اسدالله ابراهیمیان/محمد جواد مطلبی/سید حسن قمشه ای/حسینعلی ریاحی/مرتصی حسن امی/عبدالحسین درچه ای/محمد علی ملک محمد/جمشید نکویی/مهدی جوادی/سید رحیم هاشمی/آیت الله نجارزاده/اکبر عابدکد محتوا 41541